ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. มัธยมศึกษาบึงกาฬ
นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง
000175,85133033,13711859,7894002518,777848
1. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
1318,6736816714,17496321,9714611,7497320126,5671,763
2. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
นายรัฐอิสรา กงวงษ์
432,8712015812,69475622,1549200010317,7191,049
3. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
925,2034945711,93777617342326,11932115223,9931,614
4. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
1509,4017355610,25773821,5156500020821,1731,538
5. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
1288,536702458,49358100000017317,0291,283
6. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
1197,9016745210,56176843,34516900017521,8071,611
7. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
16310,4698748718,0711,19254,62719200025533,1672,258
8. มัธยมศึกษาขอนแก่น
นายจักราวุธ สอนโกษา
131,1671845115,8151,18476,5343521336,1841,8398459,7003,559
9. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
1158,1385969821,6491,29332,33111938,37142921940,4892,437
10. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
1137,5775977616,0331,10032,30310300019225,9131,800
11. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์
1087,7115989122,5061,34243,61116400020333,8282,104
12. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นายปัญญารัฐฏน์ จันทร์กอง
725,2313636614,62592054,85821500014324,7141,498
13. มัธยมศึกษาอุดรธานี
658276329,5226351412,0135781128,9701,4206351,0872,709
14. ประถมศึกษาเลย เขต 1
914,7233965211,05072922,2319512,12010714620,1241,327
15. ประถมศึกษาเลย เขต 2
นายประสิทธิ์ คำกิ่ง
885,1353996413,50093532,5971,06200015521,2322,396
16. ประถมศึกษาเลย เขต 3
นายปัญจพล แสงคำไพ
923,785366142,5661831902410001077,253590
17. มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
439154268,1185581514,190665718,0988205240,7972,097
18. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
นาย
986,2435915512,04473833,33415500015621,6211,484
19. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
584,002312449,81762821,6167800010415,4351,018
20. ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
745,19239712931,7141,77465,60722312,2491221044,7622,406
21. มัธยมศึกษาหนองคาย
215525185,88139586,73133138,6833273121,4501,078
22. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
1458,554844487,88259022,1999724,62720819723,2621,739
23. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
15810,6468015911,44077032,6168111,7437222126,4451,724
24. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
966,449497478,68359911,3056311,5386514517,9751,224
25. มัธยมศึกษามหาสารคาม
553571185,27447944,532256822,1621,0173532,5031,823
26. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1538,6048126211,64488711,18312714,02215421725,4531,980
27. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
22814,3791,1829518,2721,40054,47118100032837,1222,763
28. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
1297,7556898417,5091,23621,85110200021527,1152,027
29. มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
331342348,4937711310,8486601025,0031,2636044,6572,736
30. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
นายสุริยะ ใจวงษ์
1167,2456235110,31471811,462011,841016920,8621,341
31. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
995,9325266813,81098219964400016820,7381,552
32. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
1217,2236547517,0901,12111,3685611,6647419827,3451,905
33. มัธยมศึกษากาฬสินธุ์
121,078169245,5664661313,157787615,8727875535,6732,209
34. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
624,93338010825,7391,53032,4318624,28816617537,3912,162
35. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
1379,43669211324,3541,52243,03315011,7153725538,5382,401
36. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
806,3064799821,3911,33232,97912411,5165918232,1921,994
37. มัธยมศึกษาสกลนคร
112012227,5685151212,0826531023,9981,1864543,7682,366
38. ประถมศึกษานครพนม เขต 1
15910,6858808519,8601,16843,58618512,3278324936,4582,316
39. ประถมศึกษานครพนม เขต 2
956,6195198518,9611,13654,76422500018530,3441,880
40. มัธยมศึกษานครพนม
0003510,4786351110,921520510,8675325132,2661,687
41. ประถมศึกษามุกดาหาร
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
1469,2478029718,5661,32232,96913600024630,7822,260
42. มัธยมศึกษามุกดาหาร
110513195,29632398,12441612,186953015,711847
 3,706239,25020,0022,582575,06838,020196183,2189,83599247,70111,5466,5831,245,23779,403