ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. มัธยมศึกษาบึงกาฬ
นางกษมา ป้องกัน
000175,85133033,13711859,7894002518,777848
1. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
1318,6676856714,05996021,9714611,7497320126,4461,764
2. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
นายรัฐอิสรา กงวงษ์
432,8452035812,57275222,1549200010317,5711,047
3. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
935,3144945611,76177217432326,12632115223,9441,610
4. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
1509,4467375610,14175021,5156500020821,1021,552
5. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
1247,978665488,83663300000017216,8141,298
6. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
1207,9656865110,31675743,34516900017521,6261,612
7. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
16510,3748848517,2991,16955,10321700025532,7762,270
8. มัธยมศึกษาขอนแก่น
นายจักราวุธ สอนโกษา
131,1671845115,8151,18476,5343521336,1841,8398459,7003,559
9. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
1168,2155989721,3051,29432,33111938,37142921940,2222,440
10. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
1127,5355897616,0301,10432,30310300019125,8681,796
11. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์
1107,9056098921,9301,32743,60016200020333,4352,098
12. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นายปัญญารัฐฏน์ จันทร์กอง
735,3193776514,49191154,85821500014324,6681,503
13. มัธยมศึกษาอุดรธานี
658276329,5366221412,0135781129,6601,4466351,7912,722
14. ประถมศึกษาเลย เขต 1
914,6993975211,16673722,2319512,12010714620,2161,336
15. ประถมศึกษาเลย เขต 2
นายสวัสดิ์ แสงขัน
915,3024266112,77689232,5971,06200015520,6752,380
16. ประถมศึกษาเลย เขต 3
นายปัญจพล แสงคำไพ
923,799365142,5701831913340001077,282582
17. มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
439154268,1385581615,347719616,7117655240,5872,096
18. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
นาย
986,2545855512,07073833,33415500015621,6581,478
19. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
594,119318439,65262021,6167800010415,3871,016
20. ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
755,26740412831,5731,76865,60722312,2491221044,6962,407
21. มัธยมศึกษาหนองคาย
326239175,71637086,73133138,6833273121,3921,067
22. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
1458,586831487,90957922,1969724,62720819723,3181,715
23. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
15610,7908015811,25176221,4987011,7437221725,2821,705
24. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
นายศุภชัย ศรีหาใต้
976,554503468,56559511,3056311,5386514517,9621,226
25. มัธยมศึกษามหาสารคาม
นายจักราวุธ สอนโกษา
553571185,27647644,532256822,1621,0173532,5051,820
26. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1538,5568136211,63888711,18312714,02216521725,3991,992
27. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
22814,3461,1789518,1631,39254,47218100032836,9812,751
28. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
นายสุเทพ ปาลสาร
1307,8487038317,3151,21821,85110200021527,0142,023
29. มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
442054347,7307771210,1185601025,3141,2946043,5822,685
30. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
นายวิเศษ พลอาจทัน
1167,2126085110,34871511,462011,841016920,8631,323
31. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
995,9715246813,74297519964400016820,7091,543
32. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
1197,2286707416,8541,10611,3685611,6647419527,1141,906
33. มัธยมศึกษากาฬสินธุ์
111,011156255,7164841313,157787615,8727875535,7562,214
34. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
624,85937810825,5851,52432,4318624,28816617537,1632,154
35. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
นายพลชัย ชุมปัญญา
1379,44468711324,2811,52743,03315011,7153725538,4732,401
36. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
นายมงคล รุ่งสว่าง
786,2734759821,3351,33132,97912411,5165918032,1031,989
37. มัธยมศึกษาสกลนคร
000248,0405681111,3556161023,4291,1894542,8242,373
38. ประถมศึกษานครพนม เขต 1
16110,7678798319,3811,12443,52817812,3278324936,0032,264
39. ประถมศึกษานครพนม เขต 2
นายวีรพล สารบรรณ
966,6355288418,6441,12254,76422500018530,0431,875
40. มัธยมศึกษานครพนม
นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ
0003510,4786351110,921520510,8675235132,2661,678
41. ประถมศึกษามุกดาหาร
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
1469,2307979718,4531,30433,00113500024630,6842,236
42. มัธยมศึกษามุกดาหาร
110513195,16332398,20141612,186953015,655847
 3,713239,77520,0442,567569,47037,855194182,3349,74998246,75311,5536,5721,238,33279,201